Brama na wschód

Brama na wschód

Ogromnym atutem Powiatu Bialskiego jest jego przygraniczne położenie na osi ważnych transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych:

  • drogi krajowej nr 2 łączącej Madryt, Paryż, Berlin i Warszawę z Moskwą,
  • magistrali kolejowej E-20 prowadzącej od Berlina poprzez Warszawę i Moskwę do Władywostoku.

Ruch graniczny obsługują 4 przejścia graniczne – największe na wschodniej granicy Polski. Są to 3 przejścia drogowe tj. towarowe w Kukurykach i osobowe w Terespolu i Sławatyczach oraz przejście kolejowe w Terespolu. W 1999 r. rozszerzony został zasięg terytorialny Drogowego Przejścia Granicznego w Kukurykach i nowoczesny Terminal Samochodowy w Koroszczynie.
Terminal Samochodowy w Koroszczynie jest nowoczesną i największą inwestycją o znaczeniu międzynarodowym przy wschodniej granicy Polski. Ma to istotne znaczenie dla usprawnienia odpraw celnych i poprawy obsługi ruchu towarowego. Łączna powierzchnia terminalu wynosi 4,46 ha, w tym część budżetowa stanowi 20,51 ha. Przepustowość terminalu wynosi 4 000 samochodów na dobę. Terminal przeznaczony jest do dokonywania odpraw granicznych celnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych międzynarodowego transportu samochodowego. W części komercyjnej terminalu zarządzanej przez Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. świadczone są m.in. usługi spedycyjne, bankowe, gastronomiczne, handlowe. Na terenie terminalu znajdują się parkingi, stacja benzynowa, stacje obsługi samochodów ciężarowych. Inwestorzy krajowi i zagraniczni mają możliwość realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na uzbrojonych i przygotowanych terenach w części komercyjnej terminalu oraz prowadzenia tam działalności gospodarczej. Budynek posiada tytuł „Budowy roku 1999”.

Przejście graniczne w SławatyczachDo nowych międzynarodowych przejść granicznych należy również przejście drogowe w Sławatyczach. Zajmuje ono powierzchnię ok. 3 ha i posiada zdolność odprawy 1000 pojazdów osobowych i 50 autobusów na dobę.
W pobliżu Terespola w miejscowości Małaszewicze zlokalizowany jest największy w Polsce kolejowy „suchy” port przeładunkowy, którego zdolność przeładunkowa w ciągu doby wynosi 24 tys. ton towarów.
Tutaj następuje styk dwóch systemów kolejowych : europejskiego korzystającego z torów o szerokości 1 435 mm i azjatyckiego o torach szerokości 1520 mm.
Terminal w KoroszczynieZakład Przewozów Towarowych i Przeładunku PKP w Małaszewiczach, największy zakład pracy w powiecie bialskim, stanowi jedno z głównych ogniw wymiany międzynarodowej w komunikacji kolejowej. Zakłady posiadają rozbudowany układ nowoczesnych urządzeń technicznych do przeładunku wszystkich towarów przewożonych przez kolej.
Na szlaku tranzytowym Wschód-Zachód pomiędzy międzynarodową trasą nr 2, a szlakiem kolejowym E-20, w odległości 8 km od granicy z Białorusią, zlokalizowany jest Wolny Obszar Celny utworzony w 1993 r., który obejmuje 166 ha terenów inwestycyjnych. Aktualnie działalność prowadzą tutaj Zakłady Mięsne ” Dolina Łąk” oraz baza przeładunkowa gazu płynnego ” GAZPOL”.

Do zagospodarowania pozostały jeszcze wolne tereny. Inwestorom oferowane są atrakcyjne działki wyposażone w infrastrukturę techniczną.
W sąsiedztwie granicy działają przedstawicielstwa wielu polskich i zagranicznych firm spedycyjnych oraz liczne agencje celne.

Scroll to Top