Cenny dar dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

W dniu 24 marca starosta bialski Tadeusz Łazowski przekazał Teresie Stasiuk – Karaś – dyrektorowi Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej, która jest jednocześnie biblioteką powiatową cenny dar – księgę „Radziwiłłowie Album Portretów XVIII-XIX  w. Wydana ona została w ramach Białoruskiej Encyklopedii im. Piotra Brojki w 2010 r. Starosta bialski otrzymał ją od władz Rejonu Brzeskiego w dowód bardzo dobrej współpracy. Starosta wyraził pragnienie, że pozycja nie tylko wzbogaci liczne zbiory biblioteki, służąc mieszkańcom miasta i powiatu, ale będzie pomocą w pracach badawczych, historycznych, regionalnych  prowadzonych przez MBP w Białej Podlaskiej. Ze względu na przedświąteczny charakter spotkania, starosta złożył pani dyrektor, a za jej pośrednictwem także pracownikom MBP serdeczne życzenia świąteczne.

DSC_2053

Scroll to Top