Chór Kanon śpiewał z orkiestrą w Filharmonii Lubelskiej

Dnia 17 listopada chór KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego wystąpił z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej w koncercie „Moniuszko inaczej śpiewany”. Kanon działający przy Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach  do udziału w tym wspaniałym wydarzeniu  został zaproszony przez panią dr. hab. Małgorzatę Nowak – koordynatora Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska”  z Lublina. Było to możliwe dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu potwierdzonemu uzyskaniem aż 10 – krotnie najwyższego ZŁOTEGO PASMA w Wojewódzkich Konkursach Akademii Chóralnej w Lublinie.

W koncercie wystąpiło 14 chórów w trzech grupach wiekowych. Szczególnie miły jest fakt, że Kanon znalazł się w doborowym gronie najlepszych chórów Lubelszczyzny i zaśpiewał utwory Stanisława Moniuszki: „Modlitwę w kościółku” – z opery „Halka”, poloneza „Jak Lilija…” z opery „Verbum mobile”, oraz pieśni ze „Śpiewnika domowego”: „Dziad i baba”, „Kozak”, w aranżacji Romana I. Drozda. Chórami i orkiestrą dyrygował Pan Dawid Jarząb. Ogromne podziękowania należą się Panu Jerzemu Czyżewskiemu – Wójtowi Gminy Łomazy i Pani Bogumile Wińskiej – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach za umożliwienie chórzystom Kanonu wyjazdu do filharmonii. Chórzyści i dyrygent dziękują wszystkim osobom ze Stowarzyszenia Gminy Łomazy oraz rodzicom, którzy wsparły ich swoją obecnością na widowni.

Materiały: Grzegorz Kulicki

Scroll to Top