Cyfryzacja. Biznes – Samorząd – Fundusze Europejskie

Zaproszenie do udziału w konferencji „Cyfryzacja. Biznes – Samorząd – Fundusze Europejskie” organizowanej przez Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” oraz Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych. Konferencja odbędzie się które odbędzie się dnia 28 czerwca 2017r. w sali konferencyjnej hotelu „Dukat” w Białej Podlaskiej, ul.Warszawska 129, Biała Podlaska

Patronat nad wydarzeniem objęli Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Partnerami Konferencji są firmy Microsoft oraz firma Sansec.

Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą kwestie związane z: rozwojem cyfryzacji w obliczu postępu technologicznego; przygotowaniem i realizacją zamówień z zakresu cyfryzacji w JST; dobrymi praktykami rozwiązań informatycznych dla biznesu; cyfryzacją urzędu oraz funduszami europejskimi dla biznesu i JST.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego, informatyków JST oraz przedstawicieli lokalnego biznesu.

Więcej informacji na forumcyfryzacji.pl 
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 508-194-663
Scroll to Top