Czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Pediatrycznego SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
informuje, iż w dniach 10 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
będzie zamknięty.

Świadczenia zdrowotne w zakresie hospitalizacji pediatrycznej w ww. okresie
zabezpiecza Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top