delegacje zagraniczne w powiecie bialskim

Przy okazji dożynek powiatowych na terenie powiatu bialskiego przebywały delegacje z zaprzyjaźnionych państw Niemiec, Litwy, Ukrainy, Francji. Powiat Oberhavel reprezentowali: Karsten-Peter Schröder – przewodniczący Rady Powiatu, Lothar Kliesch – przewodniczący Komisji d/s Rolnictwa w radzie powiatu oraz Elfi Fischer – specjalista ds. rozwojów terenów wiejskich w tamtejszym starostwie powiatowym. Z rejonu wileńskiego gościli u nas: Teresa Dziemieszko – radna samorządowa, Elżbieta Jabłońska – sekretarz rady, Ola Łukaszewicz – zastępca kierownika Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji. Rejon samborski reprezentowany był w następującym składzie: Vitaliy Kimak – wiceprzewodniczący Samborskiej Rady Rejonowej, Rostysław Bobak, Oleh Sprynsky i Taras Struk – radni. Natomiast z Francji przybył Jean-Pierre Griffault – przewodniczący Stowarzyszenia Deux-Sevres/Biała Podlaska. Goście mieli możliwość zwiedzenia ciekawych zakątków powiatu. Pobyt był tym razem pod kątem pokazania różnych zastosowań w turystyce. 29 sierpnia zaczęto od Placu Wolności w Białej Podlaskiej, gdzie zapoznano się z historią miasta. Wymownym momentem było zapalenie znicza przy miejscu straceń przez delegację niemiecką. Następnie udano się do Parku Radziwiłłowskiego, a tam do Muzeum Południowego Podlasia, gdzie zapoznano się z bogatą kolekcją i obecnymi wystawami czasowymi. W Ośrodku Francuskim Deux-Sevres prezes mówił o możliwościach współpracy z Francją. Starosta bialski gościom z zagranicy pokazywał dobre praktyki rozwoju turystyki oraz wykorzystania środków zewnętrznych, w tym z UE na podstawie Domu Pielgrzyma w Kodniu, Pałacu w Cieleśnicy, Stadniny Koni w Janowie Podlaskim czy infrastruktury turystycznej w Gnojnie. Wieczorem zaś poznali oni specyfikę działania gospodarstwa agroturystycznego na podstawie prowadzonego przez państwa Bobińskich w Klepaczewie. W międzyczasie toczyły się rozmowy o współpracy, planach działania z możliwością korzystania ze środków unijnych, w tym na wymianę młodzieży czy współpracę samorządową.

Delegacja z Białorusi, czyli wicemer Brześcia Gienadij Borysiuk, Ludmiła Żukowicz – przewodnicząca Rady Deputowanych Brzeskiego Rejonu oraz Michał Bacenko – wicestarosta Rejonu Brzeskiego przybyli dopiero na niedzielę na uroczystości dożynkowe.

Scroll to Top