Dni Działacza Kultury

W pięknej scenerii konstantynowskich pejzażów odbyło się spotkanie z dyrektorami ośrodków kultury funkcjonujących na terenie powiatu bialskiego, zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie. Przez dwa dni od 30 czerwca do 1 lipca mieli oni możliwość spojrzeć na kulturę ludową jako szansę rozwoju dla lokalnych społeczności. Służyły temu zajęcia warsztatowe, ale też zapoznanie się z dorobkiem Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Pierwszego dnia Justyna Laskowska-Otwinowska, kierownik Działu Etnografii Polski i Europy Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie dzieliła się z uczestnikami nowoczesnymi projektami etnograficznymi i wskazywała ich źródła finansowania. Pokazywała, że można współczesnych użytkowników kultury zaprosić do sięgania do źródeł, ale też wykorzystania ich potencjału, by powstały rzeczy nowoczesne inspirowane folklorem. Robiła to na przykładzie chociażby designu młodych projektantów. Dzieląc się projektami badawczymi prowadzonymi przez muzeum, do których włączają się także inne muzea z Europy, pokazała, że źródła kultury są te same, choć ich interpretacje, sposób wyrazu może się różnić. Co więcej, czasami tradycje i obyczaje z dalszych stron Europy bardzo przypominają nasze wydawałoby się unikaty obrzędowe. Rozszerzało to myślenie o tym, czym jest kultura dzisiaj. Po wykładzie bardzo dobrym uzupełnieniem tego było podzielenie się działalnością GCK przez dyrektor Teresę Bartosiewicz. Uczestnicy spotkania mogli zwiedzić instytucję, zapoznać się z twórczością rękodzielników i zespołów skupionych przy GCK. Bowiem w instytucji kultury z koncertem folklorystycznym zaprezentował się zespół „Pogodna Jesień”. Natomiast w gospodarstwie agroturystycznym „Zameczek”, gdzie miało miejsce szkolenie repertuar popowo-biesiadny zaśpiewał zgromadzonym zespół „Melizmat”.

Drugiego dnia Anna Filipowicz – Mróz z Fundacji Cepelia w Warszawie dzieliła się swoimi refleksjami na temat: „Cepelia – 65 lat troski o ginące piękno” oraz „Czy ludowość można sprzedać?”. Cepelia budzi pewne skojarzenia i refleksje, prelegentce udało się pokazać założenia tej instytucji na przestrzeni lat i jej rolę obecnie. Poruszyła też problem przesycenia w informacje i różnorodne formy przez współczesnych odbiorców. Pokazała, że wyjściem z tego może być aktywizowanie lokalnych społeczności nie do odbioru, a do wytwarzania kultury. Takim stymulatorem mogą być chociażby konkursy. Ważne również, żeby połączyć wytwór kultury z nabywcą – turystą i włączyć to w ofertę do niego skierowaną.

W związku z Dniami Działacza Kultury nie mogło zabraknąć słów podziękowań skierowanych do pracowników kultury, którzy poświęcają swój czas, siły i inwencje, by żyło się nam lepiej i piękniej. Mówił o tym starosta bialski Tadeusz Łazowski, jednocześnie zapraszając do dalszej współpracy z powiatem bialskim i zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności. Szczególną formą współpracy ma być powstająca książka o kulturze powiatu bialskiego.

Obecny na spotkaniu dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artur Sępoch również dziękował dyrektorom za wkład ich instytucji w dorobek kulturalny województwa, widoczny chociażby poprzez czołowe miejsca uczestników zajęć w konkursach organizowanych przez WOK. Dzielił się także różnorodnymi inicjatywami wojewódzkimi, jak chociażby studia podyplomowe dla pracowników kultury, możliwości wynikające z istnienia nowej instytucji jaką jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, projekty polsko-białoruskie.

W ramach Dni Działacza Kultury zorganizowane było także oprowadzenie po pałacu Platerów w Konstantynowie, o którym z pasją opowiadał Tadeusz Hryciuk przewodniczący Rady Gminy. Cieszy fakt, że przez czas obecności gości na ziemi konstantynowskiej w spotkaniu uczestniczyły także władze gminne: wymieniony już przewodniczący, ale także pod nieobecność wójta skarbnik Elżbieta Mikulska i sekretarz Elżbieta Łazowska.

Spotkania takie nie tylko integrują, ułatwiają nawiązywanie współpracy, ale także są miejscem wymiany doświadczeń, rozwiązywania problematycznych kwestii czy wsparcia w trudnościach.

Scroll to Top