Dobre, bo Bialskie 2020

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 stycznia 2020 r. odbędzie się 20. gala wręczenia wyróżnień Starosty Bialskiego „DOBRE, BO BIALSKIE” za 2019 rok.

Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku  osiągają coraz lepsze wyniki, prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Regulamin przyznawania wyróżnień Dobre, bo Bialskie” oraz wniosek, na którym należy zgłaszać kandydatury, znajdują się na stronie internetowej: www.powiatbialski.eu/starostwo w zakładce Wzory dokumentów.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej (pokój 316) Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 do dnia 10 grudnia 2019 r.

Scroll to Top