Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

[accordion]

[acc_item title=”Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Komarnie”]

Adres:
21-543 Konstantynów
Komarno 13
Dyrektor: Piotr Malesa
Telefon/Faks:
83 341 42 82
e-mail: arka131@wp.pl
strona internetowa: www.domdziecka-komarno.pl

[/acc_item]

[acc_item title=”Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Komarnie”]

Adres:
21-543 Konstantynów
Komarno 1
Telefon/Faks:
83 341 42 82

Wychowawca koordynator: Teresa Lewczuk
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Komarnie zapewnia całodobową opiekę 30 wychowankom w wieku 0-18 lat.
W placówkach przebywają dzieci, których rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej.

[/acc_item]

[acc_item title=”Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Janowie Podlaskim”]

Adres:
21-505 Janów Podlaski
ul. Konopnickiej 21
Telefon/Faks:
83 341 32 58

Wychowawca koordynator: Dorota Sokołowska

[/acc_item]

[acc_item title=”Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach”]

Adres:
21-570 Drelów
Szachy 22b
Telefon:
83 372 13 90

Wychowawca koordynator: Marzena Kukawska-Makuła
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szachach zapewnia całodobową opiekę 14 wychowankom w wieku od 14 lat do usamodzielnienia.
W placówkach przebywają dzieci, których rodzice są częściowo lub całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej.

[/acc_item]

[/accordion]

Scroll to Top