Domy Pomocy Społecznej

[accordion]
[acc_item title=”Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie”]

Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12
21 – 543 Konstantynów
Telefon/Faks:
83 341 41 40

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie sprawuje stacjonarną opiekę na osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zamieszkuje w nim około 108 osób dorosłych, cierpiących na psychozy, demencje, zespoły psychoorganiczne, upośledzenia umysłowe i nerwice. Dom powstał w 1998 roku i jest jedyną tego typu placówką w powiecie. Mieszkańcy mają w zasięgu ośrodek zdrowia, kościół, pocztę, liczne placówki handlowe, a ponadto w okresie letnim korzystają z uroków bogatego we florę i faunę szlaku nadbużańskiego.

INFORMACJE O PLACÓWCE

Dom w Konstantynowie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Mieszkańcy mieszkają w 52 pokojach 2 -osobowych i 4 jednoosobowych, wyposażonych w łazienkę, instalację przyzywową i zbiorczą antenę telewizyjną. Mają do dyspozycji stołówkę, gdzie otrzymują trzy posiłki w tym również dietetyczne. Istnieje również możliwość przygotowywanie posiłków przez mieszkańców, korzystając z pomocy personelu opiekuńczego. Ponadto korzystają z pralni, nieliczni piorą swoją odzież sami przy użyciu pralki automatycznej, będącej do ich dyspozycji.
Na potrzeby mieszkańców Dom posiada:

  • kaplicę,
  • bibliotekę z czytelnią,
  • kawiarnię,
  • kiosk z artykułami (słodycze, papierosy, kosmetyki),
  • pracownie terapeutyczne.

Stosownie do predyspozycji mieszkańców funkcjonują pracownie:

  • rękodzieła artystycznego,
  • malarstwa i robót w drewnie.

W Domu działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, do zadań których należy określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz zakresu świadczonych im usług, opracowywanie i realizacja indywidualnych planów opieki. Zespołem przewodzi fachowy personel, tj. psycholog, pracownik socjalny.

[/acc_item]
[acc_item title=”Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach”]

Adres
Dom Pomocy Społecznej
w Kostomłotach
21-509 Kodeń
tel. 83-3755186, 3755108
fax 83-3755188
e-mail dpsk5@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach jest jednostką organizacyjną Powiatu Bialskiego, zapewniającą całodobową opiekę dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, kobiet i mężczyzn. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej Wojewody Lubelskiego pod poz. 37 i posiada zezwolenie na czas nieokreślony.

Budynek mieszkalny jednopiętrowy bez barier architektonicznych, wyposażony w dźwig osobowy i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pokoje mieszkalne 1 – 3 osobowe, łazienki przy pokojach i na każdej kondygnacji, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia do wspólnego korzystania: jadalnia, kaplica, aneksy wypoczynkowe, gabinet zabiegowy, pracownie terapii zajęciowej. Dom posiada własny ogródek i duży teren zielony.

Opiekę medyczną zapewnia mieszkańcom lekarz rodzinny i lekarz psychiatra. Opieka pielęgniarska zapewniona jest przez całą dobę. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z pomocy specjalistów: psychologa i terapeutów.

W sąsiedztwie Domu znajduje się jedyna w Polsce Parafia Neounicka, nieco dalej we wsi Cerkiew Prawosławna. Wieś Kostomłoty to piękny teren nad rzeką Bug i miejsce dla osób ceniących sobie spokój i odpoczynek z dala od miejskich aglomeracji. Specyficzny mikroklimat lasów mieszanych korzystnie wpływa na samopoczucie mieszkańców.

[/acc_item]
[acc_item title=”Dom Pomocy Społecznej w Kozuli”]

Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
Kozula
21-500 Biała Podlaska
Telefon (Centrala):
83 343 61 31
Telefon/Faks:
83 343 34 70
e-mail: dps.kozula(at)o2.pl
strona internetowa: www.dpskozula.pl

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli przeznaczony jest dla 220 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Jest to placówka stacjonarna, zapewniająca całodobową opiekę i zaspokajająca potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.

Dom położony jest na terenie malowniczego XIX-wiecznego parku. Pobliski las, rzeka, łąki tworzą swoisty mikroklimat sprzyjający psychicznemu i fizycznemu zdrowiu mieszkańców.
Zespół budynków domu został zlokalizowany obok zabytkowego dworku, w którym zamieszkują najmłodsi mieszkańcy domu.

Mieszkańcy (200 dorosłych w różnym wieku) zamieszkują w 1,2,3 – osobowych pokojach. Mają też zapewnioną opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą oraz ze strony lekarzy, rehabilitantów i terapeutów. Ponadto do dyspozycji mieszkańców pozostają: kapelan, psycholog oraz pracownik socjalny.

Liczne pracownie terapeutyczne: tkacko-krawiecka, muzyczno-rytmiczna, gospodarstwa domowego, ślusarsko-stolarska, podtrzymywania umiejętności i zwiększania aktywności mieszkańców z demencją i niedowładem kończyn, biblioteka-czytelnia, świetlica, kaplica, stwarzają możliwość aktywnego spędzenia czasu.

Stworzone zostały również warunki do prowadzenia kompleksowej rehabilitacji tj. kinezyterapia, fizykoterapia, krioterapia, hydroterapia. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii, na bazie koni rasy „Konik Polski”.

Szczególnie najmłodsi mieszkańcy, pozbawieni możliwości doznawania wrażeń zewnętrznych uczą się kontaktowania z rzeczywistością, odbierania bodźców, reagowania na ruch i otoczenie, w sali Doświadczania Świata.

Na terenie Domu realizowane jest również nauczanie wynikające z obowiązku szkolnego, przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych.

W domu działa od 1995 roku zespół wokalny „KOZULANKA”. Może się on poszczycić wieloma sukcesami na festiwalach ogólnopolskich, imprezach regionalnych i wojewódzkich.

Dewizą Domu jest stworzenie rodzinnej atmosfery, ciepła i dobrego samopoczucia jego mieszkańców, odpowiedzialność za siebie i innych, integracja ze środowiskiem i stały kontakt z rodzinami.

[/acc_item]
[acc_item title=”Dom Pogodnej Starości w Kodniu”]

Adres:
TOWARZYSTWO POMOCY
im. św. BRATA ALBERTA
KOŁO KODEŃSKIE
ul. 1-go Maja 30
21-509 Kodeń
Telefon/Faks:
83 375 42 25

INFORMACJE O JEDNOSTCE

Koło Kodeńskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zostało założone 22 lutego 1991 roku. Inicjatorem był ówczesny Proboszcz Parafii Kodeńskiej O. Karol Lipiński. W tym samym roku Koło pozyskało obiekt „Pałac Placencja”, który został wyremontowany i przystosowany na Dom Opieki dla kobiet w wieku starszym. W październiku 1992 roku Dom przyjął pierwszych podopiecznych, dysponował wówczas 16 miejscami.
Jeszcze w tym samym roku Zarząd Koła podjął decyzję o dobudowaniu drugiego skrzydła budynku. W 1995 roku zakończono rozbudowę Domu, który obecnie dysponuje 26 miejscami.

Dom początkowo funkcjonował jako Schronisko dla bezdomnych, od 2000 roku jako „Dom Pogodnej Starości Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.
Dom jest przeznaczony dla osób starszych (same kobiety), które w przeważającej większości pochodzą ze środowiska wiejskiego.
Dom zapewnia mieszkankom: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, kontakt z kapłanem i odbywanie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem, możliwość korzystania z biblioteki publicznej, dostęp do kultury i rekreacji, możliwość porozumiewania się z rodziną i innymi osobami, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgniarską. Zarząd Koła zatrudnia 14 osób.

Pokoje mieszkanek 1 i 2-osobowe wyposażone w łóżka oraz tapczany, szafy, stoliki i krzesła.
Do dyspozycji mieszkanek jest świetlica, jadalnia, gabinet zabiegowo-pielęgniarski, kaplica.
Nadzór nad działalnością organizacyjną i merytoryczną Domu sprawuje społecznie Prezes Koła Pan Tadeusz Piętka, służąc przy tym radą i zabezpieczając byt Domu.

[/acc_item]
[/accordion]

Scroll to Top