„Drelów silny wiarą”

lubPielgrzymi, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży do rejonu radzyńskiego mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu historycznym pn. „Drelów silny wiarą”. Odbyło się ono 23 lipca w Drelowie. Była to rekonstrukcja męczeństwa unitów drelowskich sprzed ponad 100 lat i poświęcenia się dla wiary mieszkańców tego terenu w trudnych czasach.

Młodzi ludzie z Portugalii, Francji, Słowacji, Białorusi, w sumie ponad 260 osób, a także wolontariusze rejonu radzyńskiego ŚDM, uczestnicząc w tym niezwykłym przedsięwzięciu mogła doświadczyć jak cennym skarbem jest wiara i że warto dla niej poświęcić wszystko, nawet życie. Ta lekcja heroizmu i przywiązania do korzeni, tradycji i wiary drelowskich unitów zapadła w sercach i pamięci zgromadzonych, powodując wzruszenie i wzbudzając refleksję nad swoim życiem.

Duchowym przygotowaniem i wprowadzeniem w zrozumienie wydarzeń sprzed 100 laty w Drelowie była modlitwa w parafii ku czci Bł. Unitów z Pratulina, katecheza i praca w grupach językowych w temacie „Abyście byli jedno!”

W wydarzeniu uczestniczyli biskupi diecezji siedleckiej: ks. bp Kazimierz Gurda i ks. bp pomocniczy Piotr Sawczuk. Natomiast czynnie, jako jeden z aktorów – starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Organizatorem wydarzenia byli: parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie, Gminne Centrum Kultury w Drelowie, Samorząd Gminy w Drelowie oraz Społeczność Gimnazjum nr 1 w Drelowie.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj

lub poniżej

 

Scroll to Top