dyplomy wojewody dla pracowników starostwa

W gabinecie 24 listopada starosty bialskiego miała miejsce miła uroczystość, bowiem przybył Józef Łobocki starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Przywiózł on dyplomy uznania dla Tadeusza Łazowskiego starosty bialskiego za rzetelne, sumienne i profesjonalne przygotowanie dokumentacji leśnych nieruchomości Skarbu Państwa nieprzekazanych dotąd w Zarząd Lasom Państwowym, a także za efektywne współdziałanie z Wojewodą Lubelskim i Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Podobne dyplomy za swoją pracę otrzymali dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Stanisław Bryndziuk, jego zastępca Wiesława Chalimoniuk, a także Ewa Dąbrowska, podinspektor ds. ewidencji gruntów.

 

Scroll to Top