Finał Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Już po raz szósty zorganizowano w porozumieniu z powiatami zadanie z zakresu zdrowia psychicznego pn. Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tegoroczna Olimpiada adresowana była do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu pięciu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego, włodawskiego i ryckiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także poszerzenie wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego.

Uczniowie, którzy przystąpili do Olimpiady i pisania testów w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i regionalnym, nie mieli łatwego zadania. Aby się przygotować musieli zmierzyć się z trudnym i obszernym materiałem teoretycznym, obejmującym wiele zagadnień.

Olimpiada składała się z trzech etapów, tj. szkolnego, powiatowego i finału regionalnego dnia 10 października we Włodawie, w którym uczestniczyło 15 laureatów etapów powiatowych. Łącznie wzięło w nich udział ponad 500-set uczniów. W naszym powiecie do olimpiady  przystąpiło 91 uczniów.

W ostatecznej rywalizacji we Włodawie zwyciężyła: Natalia Kalisz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, II miejsce przypadło Kindze Kołodziej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, zaś III Wiktorii Kopron, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiegow Międzyrzecu Podlaskim. W tym miejscu szczególnie gratulujemy uczennicy naszego liceum jak i opiekunowi pani Annie Butrym, której podopieczni  rokrocznie uzyskują najwyższe wyniki.

Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody: laptop, wysokiej jakości tablety ufundowane wspólnie przez wszystkie 5 powiatów,  które wręczał gospodarz Olimpiady Andrzej Romańczuk Starosta Włodawski oraz przedstawiciele pozostałych samorządów.

Tegoroczne podsumowanie Olimpiady poprzedzone zostało bardzo ciekawymi prelekcjami, a mianowicie główny koordynator ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pan Krzysztof Olkowicz mówił na temat „Działania RPOw zakresie ochrony zdrowia psychicznego”. Natomiast na temat depresji i mitów z nią związanych interesująco opowiedziała pani dr hab. n. med. Hanna Karakuła – Juchnowiczz katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ponadto wszyscy uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie i zapoznania się z ciekawą kulturą żydowską.

Inicjatorem Olimpiady sześć lat temu był Powiat Bialski, który przełamał temat tabu jakim jest zdrowie psychiczne, jednocześnie zachęcając inne powiaty do włączenia się w ten obszar zdrowia publicznego. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia  zwiększy się ilość powiatów biorących w  nim udział a także, że uda się nam jako nagrodę główną pozyskać indeks na wyższą uczelnię.

Zapraszamy powiaty oraz młodzież szkół ponadpodstawowych  do udziału w VII Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której głównym organizatorem w roku 2019 będzie Starostwo Powiatowe w Parczewie.

Scroll to Top