Gospodarka

Gospodarka na Terenie Powiatu Bialskiego

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat bialski, jeden z trzech największych powiatów w Polsce, położony jest w środkowo-wschodniej części kraju ,w województwie lubelskim.
W 17 gminach i 2 miastach powiatu / Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu/ mieszka 112,9 tys. ludności.
Szczególnym atutem powiatu jest przygraniczne położenie przy ważnych transkontynentalnych szlakach komunikacyjnych: drodze E-30 i linii kolejowej E-20 tworzących główny korytarz komunikacyjny Europy.

Ruch graniczny obsługują trzy przejścia drogowe w Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach oraz przejście kolejowe w Terespolu.
Na terenie powiatu znajduje się nowoczesny Terminal Samochodowy w Koroszczynie oraz największy w Polsce zespół lądowych urządzeń przeładunkowych w Małaszewiczach.
Ze względu na swoje położenie, przebiegające międzynarodowe szlaki komunikacyjne, posiadaną infrastrukturę transportowo-komunikacyjną, przebieg planowanej autostrady A-2 powiat bialski posiada duże predyspozycje do dalszego rozwoju.

Usytuowanie powiatu na obszarze nizinnym o umiarkowanym klimacie kontynentalnym, wyróżniającym się czystymi wodami i powietrzem, nie zdegradowanymi lasami i glebami stwarza doskonałe warunki do produkcji zdrowej żywności i rozwoju agroturystyki.
Powiat bialski jest obszarem atrakcyjnym turystycznie. Do urokliwych miejsc należą wspaniałe krajobrazowo tereny nadbużańskie. Na najciekawszym przyrodniczo terenie utworzony został Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”.

Na terenie powiatu znajdują się unikalne w skali kraju obiekty sakralne /w Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Pratulinie, Jabłecznej i Kostomłotach/ oraz zespoły pałacowe m.in. w Cieleśnicy i Romanowie.
W pałacu w Romanowie usytuowane jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W Janowie Podlaskim funkcjonuje słynna na całym świecie stadnina koni czystej krwi arabskiej.


 • STRUKTURA ADMINISTRACYJNA

  • Sieć osadnicza
  • Powierzchnia

 • LUDNOŚĆ

  • Ludność
  • Wykształcenie
  • Bezrobocie

 • GOSPODARKA

  • Podmioty gospodarki narodowej
  • Podstawowe działy gospodarki
  • Turystyka
  • Infrastruktura ekonomiczna – Otoczenie przedsiębiorczości

 • DROGI NA TERENIE POWIATU BIALSKIEGO


 • PRZEJŚCIA GRANICZNE


 • GOSPODARKA KOMUNALNA

  • Zasoby mieszkaniowe
  • Sieć wodociągowa
  • Sieć kanalizacyjna
  • Sieć gazowa
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Kotłownie i sieć ciepłownicza

Scroll to Top