gratulacje z okazji stopnia naukowego

Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim Maciej Płaszewski, po przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w Zakresie Nauki i Sztuki, na podstawie oceny dorobku, w tym cyklu publikacji naukowych pod wspólnym tytułem „Badania przesiewowe i postępowanie zachowawcze w skoliozach idiopatycznych a zasady Evidence-based Practice: analiza systematyczna doniesień naukowych i rekomendacji oraz badanie odległych efektów interwencji”, odebrał 6 października z rąk Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Z tej okazji starosta bialski Tadeusz Łazowski 15 października złożył mu wizytę i pogratulował tytułu naukowego oraz życzył dalszego rozwoju.

gratulacje wice dyrektorowi

Scroll to Top