• Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej, na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku.

  Zarządzenie Nr 43/2022 Starosty Bialskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu bialskiego w 2023 roku.

  Treść zarządzenia

 • Nabór wniosków dla placówek POZ(e -usługi)!

  Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nabór wniosków dla placówek POZ w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+)”, POIS.11.03.00-00-0073/22.

  Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji podmiotów medycznych z obszaru POZ. Placówki zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz dostęp do aplikacji e-Gabinet+, co ułatwi im integrację z systemem e-zdrowia. Wnioski można już składać na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych POPI (https://e-inwestycje.mz.gov.pl/). Termin składania wniosków mija 31.10.2022 r.

  Nabór jest dedykowany placówkom, które jeszcze nie raportują do systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych lub nie przekazują do tego systemu indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), a także posiadają mniej niż 5 tys. aktywnych deklaracji wyboru.

  Informacje o projekcie oraz naborze dostępne są na stronie https://zdrowie.gov.pl/, zakładka „Programy” („Infrastruktura i Środowisko” =>e-GABINET+: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html).

  Jednocześnie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w formie zdalnej 3 października (poniedziałek), godz. 17.00.

  Link do spotkania: https://bit.ly/e-gabinetplusspotkanie2

  Tekst: Ministerstwo Zdrowia

 • 51 sesja 6 kadencji 20.09.2022
 • IX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki  2022

  W dniu 30 września br. odbył się etap powiatowy IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym- Ryki 2022, w której uczestniczy 11 powiatów, tj. bialski, biłgorajski, hrubieszowski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, puławski, radzyński, rycki i włodawski. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”.

  Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.

  Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli:  Pan Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski,  Pani Teresa Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie oraz Jego Magnificencja Wojciech Zauska Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Patronat medialny objęli: Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasie, Portal www.podlasie24.pl , Radiobiper.

  Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (23 września br.), przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych
  i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego w powiecie bialskim przeszło 17 spośród 128 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bialski, które zgłosiły się do olimpiady.

  Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Mirosława Potocka- Waćkowska – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Wisznicach;  Katarzyna Waszczuk – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Anna Jureczek– sekretarz – koordynator powiatowy olimpiady, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

  Po podsumowaniu punktów, Jury wyłoniło laureatów:

  Miejsce I zajął Kamil Pulik z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 600 zł oraz drobne upominki.

  Miejsce II zdobyła Weronika Pytka z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach . Za drugie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 400 zł oraz drobne upominki.

  Miejsce III przypadło w udziale Julii Parafiniuk  z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.  Za trzecie  miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 200 zł oraz drobne upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali słuchawki bezprzewodowe oraz drobne upominki.

  Laureaci I-go i III-go miejsca  byli pod opieką koordynatora szkolnego- Pani Anny Butrym. Natomiast laureatka  II–go miejsca współpracowała z koordynatorem szkolnym Panią Moniką Chwesiuk.

  Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród przez Wicestarostę Bialskiego Janusza Skólimowskiego laureatom oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek koordynatorom szkolnym i komisji konkursowej.

  W ramach IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w jedenastu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu: bialskim, biłgorajskim, hrubieszowskim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim i włodawskim. Laureaci (trzy najlepsze osoby z każdego powiatu) będą rywalizowali ze sobą 11 października br. o godz.. 11:00 podczas finału regionalnego w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.  Powiat Rycki w tym roku jest organizatorem głównym niniejszego przedsięwzięcia.

  Dziękujmy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękujmy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa w promocji zdrowia psychicznego  w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów na olimpiadzie.

  Tekst: Anna Jureczek – koordynator powiatowy Olimpiady

Przewiń do góry