I Edycja Konkursu – Konsumencki Absurd Miesiąca

I Edycja Konkursu – Konsumencki Absurd Miesiąca

Federacja Konsumentów ogłasza  I EDYCJĘ KONKURSU – KONSUMENCKI ABSURD MIESIĄCA.

Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2020 roku

Na jakie zgłoszenia czekamy? Udokumentowane w jakikolwiek sposób np. zdjęciem, scanem nietypowe zjawisko rynkowe, które stosowane przez przedsiębiorców wobec konsumentów może być w szczególności:

  • sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, z szeroko rozumianą uczciwością kupiecką,
  • nierzetelne,
  • mogące wprowadzać w błąd,
  • mogące powodować nietypowe zachowania klientów,

Takie właśnie zjawiska nazwaliśmy absurdem konsumenckim.

Na zgłoszeniu „absurdu” sprawa się nie kończy. Będziemy wspólnie – konsument razem z organizacją konsumencką reprezentowaną przez prawnika – podejmować działania adresowane do konkretnego przedsiębiorcy, działając dla dobra wspólnego.

O zgłaszanych sprawach będziemy informować na naszej stronie, na FB i w informacjach prasowych. Skoro mamy mieć wpływ na rynek – działajmy wspólnie.

Zgłoszenia absurdów konsumenckich można przesyłać w dowolnej postaci do Federacji Konsumentów, najlepiej przez profil Facebook lub na adresy Oddziałów w Łodzi, Kielcach i Warszawie (warszawa@federacja-konsumentow.org.pllodz@federacja-konsumentow.org.pl;

kielce@federacja-konsumentow.org.pl).

Zgłoszenia pisemne prosimy przesyłać na adres Federacji Konsumentów w Warszawie (00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 11/1) lub do Oddziału w Łodzi albo Kielcach. Adresy oddziałów na stronie: www.federacja-konsumentow.org.pl

Więcej informacji na stronie

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/264,i-edycja-konkursu–konsumencki-absurd-miesiaca.html oraz śledzenia komunikatów na naszym profilu Facebook: https://www.facebook.com/dlakonsumentow/.

Materiały: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Scroll to Top