III Powiatowa inscenizacja pod hasłem „Jak to na wsi niegdyś bywało…" w Zaściankach

W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. w Domu Ludowym w Zaściankach odbyła się III Powiatowa inscenizacja pod hasłem „Jak to na wsi niegdyś bywało…”. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach oraz zespół „Leśne Echo”. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.
W roku 2018 obchodzimy jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a w naszej gminie rok ten został ogłoszony rokiem „Dla Niepodległej”. Dlatego tematyka spotkania w dużej mierze nawiązywała do patriotyzmu, niepodległości oraz wolności.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania „Roty”. Następnie Justyna Świerczewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przywitała wszystkich zaproszonych gości.
Na scenie zaprezentował się dziecięcy zespół ludowy Hreczka z Zaścianek, który wykonał następujące utwory: „Na nowej górze jadą żołnierze”, „Wisło moja Wisło stara”, „Jesteśmy polką i polakiem”
Kolejnym punktem był występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach w programie „Śpiewająca droga do niepodległej”. Występ przygotowany został przez Panie Małgorzatę Olech, Annę Muszyńską i Joannę Pawluk.
Podczas uroczystości został rozstrzygnięty również konkurs plastyczny pod hasłem Ostatni Level- „100 lat dla Niepodległej” organizowany przez Szkołę Podstawową w Halasach. Wyniki przedstawiła Pani Katarzyna Radzikowską Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Halasach. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz wraz z Posłem na Sejm Stanisławem Żmijanem wręczyli laureatom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Po ogłoszonych wynikach przyszedł czas na barwną i humorystyczną inscenizację pod tytułem „ A jak poszedł Stach na boje” wykonaniu członków zespołu Leśne Echo.
Na scenie prezentowały się również zaproszone zespoły: „Echo” z Przychód, „Ale Baby” z kapelą z Berezy, „Sami Swoi” z Tłuśćca, „Jutrzenka” z kapelą z Rogoźnicy, „Kaczeńce” z Czosnówki, „Kalina” z Wygnanki, „Brzozowianki” z Brzozowicy Dużej, Zespół śpiewaczy z Szóstki, „Harmonijkowe Echo”, „Lubartowiacy” z Lubartowa, „Na swojską Nutę” z Zahorowa, „Jarzębina” z Zabłocia.
W uroczystości oprócz licznie przybyłych mieszkańców Zaścianek i okolic wzięli udział: Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm, Mariusz Filipuk – Starosta Bialski, Mariusz Kostka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Radni Powiatu Bialskiego – Jolanta Zbucka i Arkadiusz Maksymiuk, Andrzej Pietruk – Przewodniczący Rady Gminy, Agnieszka Miłosz-Tusz – Skarbnik Gminy Międzyrzec Podlaski, Radni Gminy: Jarosław Czapski, Piotr Siłaczuk, Sławomir Zaniewicz, Katarzyna Radzikowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach, Dorota Herda – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy, Magdalena Chodzińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokim, Czesław Węgrzyniak – Przewodniczący Rady Kultury, Henryk Semeniuk – sołtys wsi Zasiadki, Adam Zaniewicz- sołtys wsi Halasy, Przemysław Skopiński – sołtys wsi Zaścianki.
Na mieszkańców czekał ponadto tradycyjny poczęstunek (m.in. grochówka, marchwiak, deska wędlin, kompot) przygotowany przez gospodarzy z Zaścianek.
Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci i młodzieży – gry i zabawy poprowadziły animatorki Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim oraz Sołtys Zaścianek Przemysław Skopiński.
Chcielibyśmy podziękować również wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym za wsparcie, dzięki, którym możliwe było zorganizowanie III Powiatowej inscenizacji pod hasłem „Jak to na wsi niegdyś bywało…”
materiał: Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Scroll to Top