Informacje od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ASF

Regionalizacja PL 2016 108-16

wymagania dla obszarów zagrożonych

wymagania dla obszaru ochronnego

całość decyzji UE

Scroll to Top