IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – etap powiatowy za nami!!

W dniu 10 października ( w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego) odbył się etap powiatowy IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym-Lubartów 2016, w której uczestniczy sześć powiatów, tj. powiat bialski, radzyński, parczewski, włodawski ,  lubartowski i rycki.  Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (22 września 2016 r.) , przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego w powiecie bialskim, zgodnie z regulaminem, przeszło 15 uczniów, z 6 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego, które zgłosiły się do olimpiady. Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Mirosława Potocka-Waćkowska – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Wisznicach (współautor pytań na etap szkolny i powiatowy olimpiady);  Elżbieta Głowińska – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Anna Jureczek– sekretarz – koordynator powiatowy olimpiady, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej;

Po podsumowaniu punktów, Jury wyłoniło laureatów:

Miejsce I zajęła Dominika Jaśniak z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 300 zł.

          Miejsce II zdobył Rafał Semenowicz z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach . Za drugie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 200 zł.

           Miejsce III przypadło w udziale Aleksandrze Pyndryk z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach. Uczennica zajęła III miejsce po dogrywce z uczennicą tej samej szkoły Dominiką Parafiniuk, który ostatecznie stratą jednego punktu uplasowała się na czwartej pozycji. Za trzecie  miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 100 zł.

Laureatka I-go miejsca  była pod opieką koordynatora szkolnego- Pani Elżbiety Stefaniuk. Natomiast laureaci II i  III –go miejsca współpracowali z koordynatorem szkolnym Panią Moniką Chwesiuk.

Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród dla laureatów oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek dla koordynatorów szkolnych. Uroczyście otworzył ją Wicestarosta Bialski – Janusz Skólimowski, który powitał wszystkich uczestników, wyraził słowa uznania dla uczniów, opiekunów, podkreślając wagę problematyki i zaangażowanie organizatorów.

W ramach IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym- Lubartów 2016 odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w sześciu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu: bialskim, parczewskim, radzyńskim, włodawskim,  lubartowskim i ryckim. Laureaci będą rywalizowali ze sobą 21 października br. o godz.. 10:00 podczas finału regionalnego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, który jest w czwartej edycji olimpiady organizatorem olimpiady .

Koordynatorem powiatowym olimpiady w powiecie bialskim jest Pani Anna Jureczek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Dziękujmy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękujmy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa  w promocji zdrowia psychicznego  w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów  na olimpiadzie.

img_6403

img_6373

 img_6391

img_6400

Scroll to Top