Jest dofinansowanie na ZOL w Łózkach

18 listopada w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie tworzenia zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Łózkach. Dotacja wynosi 7,5 mln zł.

Pozytywnie zakończyła się prowadzona przez Urząd Marszałkowski w Lublinie procedura weryfikacji wniosku o dofinansowanie dla projektu utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach. Umowę potwierdzającą przyznanie dotacji z dyrektorem szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim podpisał były przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk.

Siedzibą nowego ZOL-u będzie budynek dawnej szkoły podstawowej w Łózkach (gm. Drelów). Szkoła została zlikwidowana w 2012. Kilka lat później budynek od gminy przejął powiat bialski. Pojawił się pomysł, żeby zaadaptować go na potrzeby usług medycznych, stąd plany utworzenia pełnowymiarowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych złożył SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Całkowity koszt zadania to ponad 11 680 647,99 zł. (koszty kwalifikowane 11 508 873,59 zł). Wsparcie zewnętrzne w ramach działania – Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 7 590 537,11 zł.

Budynek dawnej szkoły przejdzie gruntowną przebudowę. Powstanie nowe piętro. Łącznie do dyspozycji pacjentów będzie 90 miejsc. Zakład będzie wyposażony w najnowszy sprzęt. Zagospodarowany będzie także teren wokół budynku, którego powierzchnia wynosi 70 arów.

Pieniądze z dofinansowania przeznaczone są nie tylko na modernizację i wyposażenie budynku w Łózkach. Z tej puli zostanie zakupiony także specjalistyczny sprzęt dla szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Doposażone zostaną blok operacyjny, poradnia endoskopowa, oddział wewnętrzny i poradnia kardiologiczna. Zakupione zostaną: przenośny aparat USG, doppler, holter z bieżnią EKG i laparoskop.

Scroll to Top