Kalendarz Imprez Kulturalnych Województwa Lubelskiego 2018

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej prosi o nadsyłanie propozycji do Kalendarza Imprez Kulturalnych Województwa Lubelskiego na rok 2018.

W uzgodnieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie materiał odnoszący się do imprez kulturalnych – otwartych dla publiczności, o zasięgu co najmniej powiatowym, odbywających się w przyszłym roku w powiecie bialskim ma być przesyłany tylko i wyłącznie do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Przesłane przez Państwa informacje posłużą także do stworzenia Kalendarza Imprez Kulturalnych Powiatu Bialskiego, który w przyszłym roku ukaże się w formie elektronicznej na stronie internetowej powiatu.

Stąd też informujemy, że zgłoszenia wraz z załącznikami do kalendarza imprez należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: wss@powiatbialski.pl lub dostarczyć na płycie CD do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, p. 218). Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2017 r.

Z przyczyn technicznych prosimy o nienadsyłanie zgłoszeń w tabelach oraz o nieumieszczanie haseł zawartych w schemacie:

  1. NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG (międzynarodowa, ogólnopolska, wojewódzka, regionalna, lokalna)
  2. DATA I MIEJSCE IMPREZY
  3. ORGANIZATOR IMPREZY (adres, telefon, ewentualnie adres e-mail)
  4. WSPÓŁORGANIZATOR IMPREZY
  5. OSOBA ODPOWIEDZIALNA (telefon)
  6. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

    Prosimy również o nadsyłanie zdjęć z wydarzeń, które na stałe wpisały się w mapę kulturalną województwa. Wskazane są również krótkie informacje, co zdjęcia przedstawiają. Interesują nas również zdjęcia przedstawiające najciekawsze kulturowo, przyrodniczo i architektonicznie miejsca (zabytki) w Państwa najbliższej okolicy. Chcemy, by przyszłoroczny kalendarz był również zachętą do poznawania piękna powiatu bialskiego.Osobą do kontaktu w sprawie kalendarza na terenie powiatu bialskiego jest Anna Jóźwik, (tel. 83 351 13 39), zaś na terenie województwa lubelskiego: Anna Kistelska (tel. 81 532 42 08 lub 81 532 42 09).

Scroll to Top