Kapele i śpiewacy w Drelowie – relacja

W niedzielę 22 maja 2016 roku w  sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie odbyły się eliminacje powiatowe  do Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych  w Muzeum Wsi Lubelskiej  w Lublinie.

Na drelowskiej scenie wystąpiły zespoły, kapele, soliści i instrumentaliści z terenu powiatu bialskiego. Wszystkich uczestników wysłuchała i oceniła komisja w składzie: Jan Adamowski  -profesor Nadzwyczajny UMCS w Lublinie oraz Iwona Niewczas – główny instruktor ds. teatru WOK w Lublinie.

Komisja na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie zaprosiła:

1)      Zespół „ Pawłowianki”  z Nowego Pawłowa,

2)      Zespół „Worgulanki”  z Worgul,

3)      Zespół „Sokotuchy”  z Białej Podlaskiej,

4)      Mistrza: Zdzisława Marczuka i uczniów: Annę Jucyk, Oliwię Spychel, Alicję Demczuk, Gabrielę Wowczeniuk,

5)      Kapelę  Zdzisława Marczuka,

6.      Martynę  Szypiło z Rozwadówki,

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

tekst: Marta Terpiłowska, foto: Aleksandra Lewczuk

 

 

Scroll to Top