Kolejna wizytacja w jednostkach powiatu

Kolejna wizytacja starosty Mariusza Filipiuka i wicestarosty Janusza Skólimowskiego przeprowadzona została 20 kwietnia. Włodarzom powiatu bialskiego towarzyszyli Halina Mincewicz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej oraz Stefan Klimiuk skarbnik powiatu. W celu zapoznania się ze stanem prowadzonym przez powiat bialski jednostek organizacyjnych udano się do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Komarnie.

 

Scroll to Top