Kolejne posiedzenie PZZK w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Na terenie powiatu bialskiego wciąż odnotowywane są nowe ogniska wirusa afrykańskiego pomoru świń. Dziś w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przewodniczył mu starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Podczas posiedzenia omawiana była aktualna sytuacja związana z nowymi ogniskami, których do chwili obecnej stwierdzono 6. Znajdują się one w Woskrzenicach Dużych (gm. Biała Podlaska), Starych Buczycach (gm. Janów Podlaski), Komarnie (gm. Konstantynów), Mariampolu i Witulinie (gm. Leśna Podlaska), gdzie wystąpiły dwa ogniska.

Do tej pory Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej wydał dwa rozporządzenia, w których wokół ognisk określone zostały obszary zapowietrzone i zagrożone. Zgodnie z rozporządzeniem na drogach na terenie zapowietrzonym zarządcy dróg gminnych i powiatowych wprowadzili specjalne oznakowanie informujące o wystąpieniu wirusa ASF. Zmieniło się również oznakowanie dopuszczalnej prędkości pojazdów. Natomiast w określonych punktach na drogach wylotowych z obszaru rozłożone zostały maty dezynfekujące i progi zwalniające.

Na spotkaniu stwierdzono m.in. konieczność wprowadzenia przy matach stałych posterunków. Mieliby przy nich pracować strażacy z gminnych jednostek OSP. Dotyczy to zarówno dróg gminnych, jak i powiatowych. Ich zadaniem byłoby regularne nasączanie mat specjalnym płynem dezynfekcyjnym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej wprowadził również procedury związane z likwidacją ognisk, w wyniku których zabijana i utylizowana jest również trzoda chlewna z obszarów objętych strefą zapowietrzoną.

Przypomnijmy, że na terenach, na których wprowadzone są strefy zapowietrzona i zagrożona obowiązuje bezwzględny zakaz wywożenia i przywożenia świń oraz uboju na własny użytek.

Szczegółowych informacji na temat obecnej sytuacji można uzyskać u Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 1 lub pod numerem telefonu 83 343 20 41.

Scroll to Top