Komunikat WIORiN dot. przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej wystosował komunikat dot. przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Scroll to Top