Kondolencje

Starosta bialski, władze samorządowe i pracownicy powiatu bialskiego łączą się w bólu i żalu z rodziną zmarłego śp. prof. Józefa Bergiera: rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, nauczyciela akademickiego, polityka, samorządowca i społecznika.

Józef Bergier urodził się 17 lutego 1952 roku w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość. Tu uczęszczał do przedszkola przy ul. Warszawskiej, Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie do Liceum Ekonomicznego.

Jego kariera naukowa rozpoczęła się po zakończeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, gdzie do 2013 r. pracował jako nauczyciel akademicki. W 1982 r. uzyskał stopień doktora, a w 1999 został doktorem habilitowanym nauk kultury fizycznej. Tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej otrzymał w 2012 r. Był autorem ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich podręczników i ponad 20 redakcji naukowych podręczników, wielu prac wydanych w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i węgierskim.

W latach 2000-2009 był rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2009-2012 był prorektorem d.s. Rozwoju Uczelni, w latach 2012-2013 pełnomocnikiem rektora ds. Rozwoju Uczelni. Od roku 2013 ponownie był rektorem PSW.

Od najmłodszych lat aktywny społecznie i rozwijający swoje pasje: jako ministrant w kościele św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim czy zawodnik RKS Huragan Międzyrzec Podlaski. Po ukończeniu studiów był współzałożycielem Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i pełnił w nim różne funkcje kierownicze. Uczestniczył również w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej i Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych. W latach 2009-2013 sprawował funkcję Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Kobiecego PZPN.

Był działaczem NSZZ Solidarność. W 1997 r. został posłem Akcji Wyborczej Solidarność. W 2007 roku zdobył mandat senatora. Był również radnym miasta Biała Podlaska oraz wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. (na podstawie: Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Ryszard Kornacki „Międzyrzec w życiorysy wpisany”)

prof. Józef Bergier zmarł 21 marca 2019 r.

 

Ten wyjątkowy człowiek, widzący potencjał na naszym terenie i umiejący go wykorzystać zostanie na zawsze w naszej pamięci. Pokój jego duszy…

Scroll to Top