Konferencja podsumowująca projekt

Za nami ostatni etap Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Była to konferencja podsumowująca. Odbyła się ona 25 kwietnia w Białej Podlaskiej. Wśród osób zaproszonych byli przedstawiciele władz powiatu bialskiego: starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, radni powiatu bialskiego z przewodniczącym Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariuszem Kiczyńskim na czele, przedstawiciele samorządów gminnych m.in. wójt gminy Zalesie Jan Sikora, koordynatorzy gminni projektu, Mariola Sikora – kierownik Delegatury NFZ w Białej Podlaskiej, Wiesław Zaniewicz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim oraz wszystkie osoby zaangażowane i uczestniczące w realizacji projektu.

Na wstępie starosta przywitał zebranych oraz skierował podziękowania do osób i instytucji, którzy przez okres realizacji projektu czynnie w nim uczestniczyły dla dobra mieszkańców powiatu bialskiego: Pragnę gorąco podziękować Radzie ds. zdrowia za pomoc merytoryczną przy opracowywaniu wniosku, jednostkom samorządu terytorialnego (wójtom, koordynatorom gminniym) za pomoc przy promocji projektu oraz za transport mieszkańców na badania tu wymienię gminę Łomazy, Tuczna, Konstantynów, Piszczac, miasto Terespol,  jak również  DPS w Kozuli. Natomiast gminom Piszczac, Międzyrzec Podlaski, Wisznice i miastu Terespol za pomoc przy organizacji pikników zdrowotnych i biegów po zdrowie. Dziękuję Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej za wykonanie 1 775 badań w kierunku chorób układu krążenia, a Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za wykonanie 735 badań oraz organizację „Miasteczka Zdrowia” podczas pikników i biegów po zdrowie. Dziękuję Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości Studzianka za przygotowanie 3 konferencji w ramach projektu oraz organizację 4 pikników zdrowotnych i biegów po zdrowie. Pielęgniarkom uczestniczącym w projekcie za sprawny nabór pacjentów do projektu oraz edukację zdrowotną mieszkańców powiatu bialskiego podczas wizyt profilaktycznych ( łącznie 35 pielęgniarek realizowało niniejsze przedsięwzięcie) . Dziękuję także szkołom z terenu powiatu bialskiego za wyrażenie zgody na przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w szkołach -wizyty dietetyków oraz za przeprowadzenie badań w kierunku otyłości u dzieci z klas I, II i III. Dodatkowo dziękuję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej za pomoc przy realizacji projektu oraz pracę w komisji konkursowej w konkursach prozdrowotnych  „AKTYWNIE I ZDROWO”, zaś Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia w Białej Podlaskiej za pomoc przy opracowywaniu wniosku oraz jego promocji. Wszystkim firmom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym realizującym jakiekolwiek zadania w projekcie, także mediom, mieszkańcom uczestniczącym w projekcie, a przede wszystkim zespołowi projektowemu należą się gorące podziękowania.

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć filmu podsumowującego projekt „Razem dla serca”.

Były także dwa podsumowania ankiet i badań przeprowadzonych w ramach projektu. Pierwsze zrobił Piotr Gozdek z EU-Consult sp. z o.o. z Gdańska. Firma ta w ramach projektu wykonała opracowanie wyników ankiet i badań w kierunku chorób układu krążenia przeprowadzonych wśród osób objętych diagnostyką i korzystających z badań specjalistycznych. Ankiety pokazały, że zdecydowana większość respondentów była zadowolona z projektu, który umożliwił im szybkie i profesjonalne skorzystanie z usług medycznych w zakresie kardiologii. Co więcej wyrazili oni chęć wzięcia udziału w kolejnych takich przedsięwzięciach. Bardzo zadowoleni byli także z personelu projektowego i w zasadzie nie mieli uwag, co do formy przeprowadzenia programu. Badania ankietowe pokazały także, że część objętych badaniom zmieniła swoje nawyki żywieniowe, zerwała z uzależnieniami i podjęła walkę z otyłością m.in. przez aktywność fizyczną i stosuje się do zaleceń lekarzy kardiologów. Takie efekty pokazują, że warto dla mieszkańców powiatu podjąć trud organizacji, by żyło im się lepiej i zdrowiej.

Drugie podsumowanie zrobiła mgr inż. Justyna Siwela – Tomaszczyk, dietetyk kliniczny z Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii VitaNutrica w Lublinie, która nie tylko opracowała ankiety uczestników zajęć edukacyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale także jako dietetyk te zajęcia edukacyjne dot. stylu odżywiania oraz codziennej aktywności przeprowadziła w kilkunastu placówkach na terenie powiatu bialskiego. Ankiety te pokazały jakie są nawyki żywieniowe u dzieci i młodzieży, a także ich stosunek do zajęć sportowych, natomiast same zajęcia były okazją do diagnostyki i skierowania konkretnych zaleceń do dzieci i ich rodziców.

Ze szczegółowymi wynikami będzie można się zapoznać w dwóch publikacjach, które już nie długo trafią do gmin i miast powiatu.

Na koniec podsumowanie całego projektu dokonała Anna Jureczek – koordynator projektu.

Jak duże było to przedsięwzięcie niech zaświadczą liczby:

 • 3386 osób objętych edukacją zdrowotną dietetyka
 • 1 506 osób biorących udział w badaniach w kierunku otyłości
 • 392 uczestników konkursów prozdrowotnych „AKTYWNIE I ZDROWO”
 • 172 osób uczestniczących w konferencji otwierającej projekt i konferencji w połowie realizacji projektu
 • 30 osób uczestniczących w szkoleniu pielęgniarek
 • 15 osób uczestniczących w szkoleniu lekarzy
 • 845 zawodników „BIEGU PO ZDROWIE”
 • 238 osób, które skorzystały z porady dietetyka podczas „MIASTECZKA ZDROWIA”
 • 5543 osób zostało objętych badaniami przesiewowymi, nie skierowane do dalszej diagnostyki
 • 2510 osób miały wykonane badania i skorzystało z porad specjalistycznych w kierunku CHUK.
 • 150 spotkań edukacyjnych- lekcji 45 minutowych
 • 4 pikników zdrowotnych
 • 4 „BIEGÓW PO ZDROWIE”
 • 1 szkolenie edukacyjno-informacyjne dla pielęgniarek
 • 1 szkolenie edukacyjno-informacyjne dla lekarzy
 • 2 publikacje po 50 szt. nakładu
 • 1 film promujący
 • 1 informacyjna strona internetowa
 • 30 000 broszur informacyjnych
 • 10 000 ulotek
 • 300 plakatów
 • 3 roll `upów i 2 banery
 • gadżety (zegary na nagrody, długopisy, zakładki do książki, smycze, notatniki, piłki aktystresowe itp.)

Konferencję zamknął wicestarosta bialski, który od siebie również podziękował za zaangażowanie i pracę na rzecz projektu.

Całość prowadziła Marianna Tumiłowicz – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, a jednocześnie kierownik ds. zarządzania i monitoringu.

Podziękowanie należą się przede wszystkim zespołowi projektowemu, w którym znaleźli się wymienione już Marianna Tumiłowicz i Anna Jureczek, ale także Krystyna Laszuk – w projekcie -specjalista ds. rozliczeń, Elżbieta Rybińska – specjalista ds. płacowych, Anna Szypiło – specjalista ds. sprawozdawczości oraz Marek Mazurek – specjalista ds. zamówień publicznych – wszyscy pracujący w starostwie. To dzięki nim projekt z sukcesem na terenie naszego powiatu się odbył.

Scroll to Top