Konferencja szkoleniowa pt. „Nauczyciel promotorem zdrowia dzieci i młodzieży”

W dniu 24 kwietnia odbyła się organizowana przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej konferencja szkoleniowa pn. „Nauczyciel promotorem zdrowia dzieci i młodzieży” . Konferencja skierowana była do nauczycieli z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska, pracowników samorządowych zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia, studentów, mieszkańców naszego powiatu.  Zgromadziła  około 120 osób żywo zainteresowanych tematyką, która dotyczyła uczniów z chorobą przewlekłą, nowotworową oraz cukrzycą i ich funkcjonowaniem w szkole. Ponadto poruszona została problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży, sposobów radzenia sobie z nimi oraz rola aktywności fizycznej w życiu młodego człowieka. Konferencję w imieniu Mariusza Filipuka Starosty Bialskiego otworzył  Pan Arkadiusz Maksymiuk Radny Powiatu Bialskiego – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, który złożył szczere gratulacje organizatorom niniejszego przedsięwzięcia,  drobne upominki i okolicznościowe podziękowania prelegentom za ich zaangażowanie i aktywny udział.

W części merytorycznej konferencji wypowiadali się specjaliści zajmujący się następującymi zagadnieniami: Pani Anna Bochenek – mgr pedagogii, dr nauk o kulturze fizycznej, Kierownik Zakładu Pedagogiki i Psychologii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, która zajmuje się badaniami dotyczącymi kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego oraz uczestnictwem w różnych formach kultury fizycznej dzieci z chorobami przewlekłymi wystąpiła z prelekcją pt.  „Aktywność fizyczna dzieci z chorobą przewlekłą – czyli teoria błędnego koła” . W bardzo pozytywny sposób o trudnym temacie nowotworów wśród dzieci mówiła Pani Monika Drogosiewicz – dr nauk medycznych, pediatra, onkolog, hematolog, która pracuje w klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawskim Międzylesiu. Pani Monika specjalizuje się w neuroonkologii, na co dzień zajmuje się leczeniem przede wszystkim dzieci z guzami mózgu. Dr Dorota Różańska – pracownik Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF Filia w Białej Podlaskiej wygłosiła prelekcję pt:  Aktywizacja dziewcząt do uczestnictwa w kulturze fizycznej, jako istotny czynnik przygotowujący do pełnej i świadomej całożyciowej troski o zdrowie”. W ciekawy sposób o różnych formach uzależnienia i sposobach radzenia sobie z nimi mówił mgr Robert Leśniak – terapeuta, prezes Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Dołdze , który wystąpił z prelekcją pt:  Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży” – przyczyny powstawania, wpływ na zdrowie, sposoby radzenia”. Na zakończenie konferencji wystąpiła Pani mgr Anna Wiącek, która  pracuje w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na oddziale diabetologii . Jest pielęgniarką diabetologiczną, edukatorem w diabetologii i mamą chorego dziecka na cukrzycę typu 1. Założyła ze swoim mężem Stowarzyszenie ,,Wesoły Diabetyk” i pomaga innym dzieciom i ich rodzicom w walce z tą choroba.  Temat  Dziecko z cukrzycą w środowisku szkolnym” przedstawiła w sposób bardzo wnikliwy, praktyczny i ciekawy a w przerwie dokonywała pomiaru poziomu cukru we krwi, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy  wszystkim prelegentom za pomoc przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia oraz  działalność na rzecz budowania szeroko rozumianej świadomości zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia oraz  liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Serdecznie podziękowania składamy pracownikom  Pracowni Żywienia Człowieka AWF Filia Biała Podlaska na czele z Kierownikiem  dr hab. prof. AWF Janem Czeczelewskim , studentom  Studenckiego Koła Naukowego „Dietetyk”, którzy wystąpili  z prezentacją „Czy wiesz, co jesz?” oraz wszystkim zebranym za tak liczne przybycie.

Scroll to Top