Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – IX edycja 2016 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 18 marca 2016 r. przyjął Uchwałę Nr 163/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – IX edycja 2016 r. i ustalenia jego regulaminu.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół z terenu powiatu bialskiego.
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.
Zgłoszenia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – IX edycja 2016 r. przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2016r.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kołodziejska, tel. (83) 35 11 344

Regulamin

Zgłoszenie (zał. nr 1)

Sprawozdanie (zał. nr 2)

Sprawozdanie (zał. nr 3)

Kryteria oceny (zał. nr 4)

Scroll to Top