Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 20 sierpnia 2021 r. przyjął Uchwałę Nr 439/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r. i ustalenia jego regulaminu.
Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r. organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r. Wzorem lat poprzednich przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Szkoły dokonują zgłoszenia w formie pisemnej na załączniku nr 1 do regulaminu konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r. Zgłoszenia można dokonać:
a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, pokój nr 316
b) przy pomocy operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
c) faxem (83) 35-11-358.
Termin dokonania zgłoszenia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r. do dnia 3 września 2021 r.

Scroll to Top