Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XVI edycja 2024 r.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 27 lutego 2024 r. przyjął Uchwałę Nr 881/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XVI edycja 2024 r. i ustalenia jego regulaminu.

Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XVI edycja 2024 r. organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – XVI edycja 2024 r. Wzorem lat poprzednich przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

Szkoły dokonują zgłoszenia w formie pisemnej na załączniku nr 1 do regulaminu konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XVI edycja 2024 r. Zgłoszenia można dokonać:

a) osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, pokój nr 316

b) przy pomocy operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska (liczy się data stempla pocztowego)

c) faxem (83) 35-11-358.

Termin dokonania zgłoszenia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – XVI edycja 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r.

Scroll to Top