Konkurs „Czysta Ziemia” został rozstrzygnięty!

Dnia 28 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Czysta Ziemia”.

Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” organizowany jest w celu rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczaniem odpadami komunalnymi. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego.

Do głównych zadań w ramach konkursu „CZYSTA ZIEMIA” należą działania w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, porządkowanie najbliższego otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne, które znajdują swój finał w corocznej ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie Świata”.

Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” organizuje Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej od 2008 r. W 2019 r. odbyła  się jego XII edycja. Konkurs odbywa się w terminie od marca do listopada danego roku. W konkursie corocznie bierze udział średnio ponad 4 tys. uczniów szkół z terenu powiatu bialskiego.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w 2019 r. ufundowało nagrody rzeczowe laureatom (5 szkół), wyróżnionym (5 szkół) oraz pozostałym szkołom uczestniczącym w konkursie na łączną kwotę do 10.000 zł. Przyznano również nagrody indywidualne uczniom wskazanym przez dyrektorów szkół, którzy szczególnie zaangażowali się w wykonywanie zadań konkursu.

Ponadto nauczycielom koordynującym działania w ramach konkursu nagrody wręczyli przedstawiciele jednostek i firm zaproszonych do współpracy, m.in. Wipasz S.A. Nadleśnictwo Międzyrzec, Nadleśnictwo Chotyłów, Nadleśnictwo Włodawa, Nadleśnictwo Biała Podlaska.

Skład komisji konkursowej:

 1. Przemysław Bierdziński – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – przewodniczący
 2. Marek Sulima – przedstawiciel komisji Rady Powiatu – członek
 3. Mateusz Majewski – przedstawiciel komisji Rady Powiatu – członek
 4. Anna Jureczek – przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – członek
 5. Małgorzata Kołodziejska – przedstawiciel Wydziału  Rolnictwa  i  Środowiska  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej – sekretarz

Zgodnie z Regulaminem Konkursu komisja wyłoniła 5 laureatów, którymi zostali:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Tuliłowie

IV miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sławatyczach

Wyróżnienia otrzymały:

 1. Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym
 2. Szkoła Podstawowa im. Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie
 3. Szkoła Podstawowa w Dobrynce
 4. Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu
 5. Szkoła Podstawowa im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Grabanowie

Pozostałe szkoły, które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrody za uczestnictwo:

 1. Szkoła Podstawowa w Berezówce
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wólce Dobryńskiej
 3. Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Zalesiu
 4. Szkoła Podstawowa w Sosnówce
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach
 7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Połoskach
 8. Szkoła Podstawowa im. Unitów Drelowskich w Drelowie
 9. Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim
 10. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
 11. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Horodyszczu
 12. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach
 13. Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach
 15. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze
 16. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach
 17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej
 18. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach
 19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zalutyniu
 20. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach
 21. Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Nagrody indywidualne otrzymało także 31 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie powiatu bialskiego. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!

Scroll to Top