Konkurs "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2020"

Polska Izba Ekologii zaprasza do udziału w 19. edycji Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2020”, który ma na celu promowanie najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
Corocznie patronem honorowym Konkursu jest Minister Środowiska.
Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć w kategoriach:
– Gospodarka wodno-ściekowa
– Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
– Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
– Ekoprodukt, zielone technologie
– Edukacja ekologiczna
– Ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności
– Energooszczędność, efektywność energetyczna
– Czystsza Produkcja
– Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
– Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
Terminarz 19. edycji Konkursu „EKOLAURY PIE”:
– kwiecień 2020 r. ogłoszenie 19. Edycji Konkursu
– do 31 sierpnia 2020 r. nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura PIE
– do 15 września 2020 r. ocena formalna wniosków konkursowych
– do 31 września 2020 r. ocena merytoryczna wniosków
– do 30 października 2020 r. wyłonienie Laureatów Konkursu
– listopad 2020 r. ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród.
Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel.: (32) 253 51 55, 501 052 979 e-mail: pie@pie.pl
Zaproszenie_EKOLARY PIE_2020
Regulamin_Konkursu_EKOLAURY_PIE_2020_zatwierdzony_2
Formularz_zgloszeniowy_do_Konkursu_2020_1

Przewiń do góry