Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na mocy uchwały nr 581/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

Termin składania ofert do konkursu upływa 2 sierpnia 2022 r. godz. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie konkursu

Scroll to Top