Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na mocy uchwały nr 744/2023 z dnia 24 maja 2023 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

Termin składania ofert do konkursu upływa 7 czerwca 2023 r. o  godz. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej lub poniżej:

Załącznik do uchwały

Scroll to Top