Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016”.

Z A W I A D O M I E N I E

Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016”
Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych.
Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projekt programu współpracy na 2016.
W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 12 listopada 2015 r. na adres e-mail wsssport@powiatbialski.pl

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach.

Scroll to Top