Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Terespolu

Zawiadamiamy upoważnione podmioty, że rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Terespolu.

Do konsultacji przedstawiamy Państwu projekt UCHWAŁY wraz z uzasadnieniem.

Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego swoją opinię mogą wyrazić w załączonej ankiecie, którą  po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail: wsssport@powiatbialski.pl .

Na uwagi oczekujemy w terminie do dnia 23 września 2019 r.

Scroll to Top