Konsultacje w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016 ”

Trwają prace nad projektem wieloletniego programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian w stosunku do projektu wieloletniego programu współpracy. W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.
Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 3 listopada 2011 r.

Ankiety proszę przesyłać na adres starostwo@powiatbialski.pl

Projekt wieloletniego program na lata 2012-2016

ankieta monitorujaca wspolprace z organizacjami pozarzadowymi

Scroll to Top