Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego na terenie powiatu bialskiego

Starostowie województwa lubelskiego tym razem spotkali się na terenie powiatu bialskiego. Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego odbył się 18 stycznia w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Starosta bialski Mariusz Filipiuk jako gospodarz miejsca i spotkania, a jednocześnie wiceprzewodniczący konwentu na początku posiedzenia przywitał wszystkich w gościnnych murach instytucji kultury prowadzonej przez powiat bialski. Podziękował także za liczną obecność oraz życzył udanych obrad. Dalszą część obrad prowadził już przewodniczący, a więc Paweł Pikula – starosta lubelski. Wśród zaproszonych gości był m.in. Grzegorz Kapusta – wicemarszałek województwa lubelskiego.

Obrady zdominowały dyskusje i plany dotyczące realizacji powiatowych zadań w samorządach województwa lubelskiego na 2017 r. Szczególnie rozmawiano o trzech projektach systemowych: utworzenie sieci szpitali powiatowych, modernizacja dróg powiatowych, na co powiaty będą starać się o pozyskanie środków unijnych oraz realizacja projektu w ramach E-Geodezja – cyfryzacja zasobów geodezyjnych województwa lubelskiego”.

Obecni na konwencie wysłuchali także dwóch prezentacji. Pierwszą pt. „Współpraca jednostek samorządowych z Państwową Inspekcją Sanitarną w świetle obowiązujących przepisów prawa” przedstawiła Irmina Nikiel – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Drugą na temat Kompleksowego wsparcia dla podmiotów leczniczych w Województwie Lubelskim ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania i controllingu miał Michał Roślewski – przedstawiciel Zakładu Usług Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki promocyjne z powiatu bialskiego na pamiątkę spotkania oraz mieli możliwość zwiedzenia jedynego muzeum poświęconego autorowi „Starej Baśni”.

Relacje ze spotkania można obejrzeć także tutaj

 

Scroll to Top