Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy

Laptopy zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z Gminy Łomazy!

Gmina Łomazy zakupiła 22 nowe laptopy wraz z oprogramowaniem i licencjami za kwotę blisko 60 000 zł najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

Sprzęt posłuży do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w dwóch szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomazy, a szkoły rozdysponują go najbardziej potrzebującym. Jednocześnie do tej pory placówki szkolne wypożyczyły blisko 20 komputerów ze szkolnych pracowni w celu zdalnego nauczania.

Dofinansowanie w 100% wysokości projektu pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Zdjęcie: Obraz Monoar Rahman Rony z Pixabay

Scroll to Top