Lubelski piknik z okazji szczytu NATO

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców
województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.
Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym
patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.
Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych
władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji
zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą
dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma
pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego odkrycie istotnej roli
szczytu NATO w Polsce oraz pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi, związanymi
z nim informacjami. Będzie także doskonałą okazją do promowania wspólnego
spędzania czasu oraz integracji lokalnej społeczności.
W dniu 8 lipca br. w godz. 10.00-12.00 planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy
płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz konferencja popularno-naukowa w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godz. 17.00
w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Tam też odbędzie się koncert
okolicznościowy z udziałem orkiestry wojskowej, połączony z występami grup
tanecznych oraz projekcja filmu pt. „Historia Roja”.
Dzień później (9 lipca br.) w godz. 11.30-18.00 na terenach Ośrodka „Słoneczny
Wrotków” – MOSiR w Lublinie odbędzie się szereg atrakcji, gier i zabaw dla
uczestników. Planowany jest m.in. pokaz sprzętu wojskowego, wystawa stanowisk
promocyjnych wojska i służb mundurowych, koncerty orkiestry wojskowej i klubów
garnizonowych oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pikniku będą
mogli także skosztować wojskowej grochówki.

Link do plakatu

Scroll to Top