„Lubelskie Gwarancje na START” – spotkanie w sprawie podsumowania projektu

25 lutego odbyło się spotkanie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka z przedstawicielami Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Organizacji Osób Niepełnosprawnych  Alicją Jankiewicz oraz Arkadiuszem Białym, będące podsumowaniem realizacji projektu „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, realizowanym w okresie od kwietnia 2017 roku do marca 2019 roku.

Celem spotkania było przekazania staroście bialskiemu „Raportu końcowego z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Powiecie Bialskim”  oraz „Raportu weryfikacyjnego w monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Powiecie Bialskim.

W realizacji projektu, jako osoba koordynująca działania, wzięła udział Anna Skerczyńska – kierownik  działu rehabilitacji społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top