„Młodzież pogranicza: Razem dla bezpieczeństwa”

W dniach 25-26 marca 2015 r. delegacja Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej na czele ze starostą Tadeuszem Łazowskim oraz Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej z komendantem st. bryg. Zbigniewem Łaziukiem uczestniczyła w konferencji zamykającej projekt „Młodzież pogranicza: Razem dla bezpieczeństwa”.
Na zaproszenie Naczelnika Brzeskiego Obwodowego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych płk. Konstantego Szerszunowicza – Partnera Wiodącego Projektu – do Brześcia przybyli także pozostali partnerzy projektu: Agnieszka Świderska – przedstawiciel Stowarzyszenia „Strażak” z Białegostoku wraz ze st. bryg. Antonim Ostrowskim – Komendantem Wojewódzkim PSP w Białymstoku oraz gen. Grzegorz Zagorodny i ppłk. Włodzimierz Niestierow – przedstawiciele Straży Pożarnej z Łucka na Ukrainie.
25 marca w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu Młodych Ratowników w Brześciu odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom międzynarodowego konkursu: „Ratownicy oczami dzieci”. Konkurs obejmował przygotowanie pracy nt. zasad bezpiecznego życia, postępowania w przypadku katastrofy czy pożaru w formie plakatu, prezentacji, wierszy, piosenek, makiet itp. Najlepsze prace zostały opublikowane w międzynarodowych albumach wydanych w ramach projektu. Uroczystości zakończyły się tradycyjnym sadzeniem drzew w „Alei Przyjaźni” na placu Centrum.
Następnego dnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca projekt z Ministrem ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Każdy z przedstawicieli partnerów podczas prezentacji omawiał rezultaty i efekty projektu po swojej stronie.
Przez ponad 2-letni okres realizacji projektu zorganizowano w 3 krajach partnerskich: 24 szkolenia z udziałem 804 dzieci – młodych wolontariuszy, 11 warsztatów dla 267 nauczycieli, 3 międzynarodowe plenery z udziałem 150 dzieci, 102 sesje treningowe dla 5385 dzieci, 50 imprez masowych prezentujących zasady bezpieczeństwa. Eksperci projektu przygotowali 32 prezentacje multimedialne, 30 edukacyjnych wideoklipów, 4 filmy treningowe, 3 programy uczenia na odległość, 22000 ulotek i broszur, 2000 plakatów, 22 programy zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Wydano 3 albumy z najlepszymi pracami dzieci – młodych wolontariuszy. Utworzono w trzech krajach Sale Tradycji – wystawy nt. historii pożarnictwa w regionie.
Podczas spotkania cały zespół projektowy, liczący 20 osób został uhonorowany pamiątkowymi grawertonami w podziękowaniu za swoją pracę.
Realizacja projektu na tak dużą skalę zacieśniła się i umocniła współpracę pomiędzy partnerami projektu, co rokuje podobnymi przedsięwzięciami na przyszłość.

Katarzyna Chorąży

Scroll to Top