Nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programów "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020" oraz "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021"

W dniach 2 do 20 września 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem wyżej wymienionych programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów.
Tegoroczna edycja daje szansę na skorzystanie ze stypendium 1000 uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych.
Programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Zachęcamy do udziału w programach stypendialnych wszystkich uzdolnionych uczniów mieszkających i uczących się na terenie Powiatu Bialskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące programów stypendialnych znajdują się w załączniku.
Programy stypendialne

Scroll to Top