Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice”

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.8.2012.MM Biała Podlaska  dnia 3.08.2012

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa i przebudowa dróg oraz budowa przepustów w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obiekcie Horodyszcze gmina Wisznice.

 

 

 

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.

Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.


 

 

 Biała Podlaska dnia 7.08.2012

Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.

Treść wyjaśnień.


 Biała Podlaska dnia 9.08.2012

Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ.

Treść wyjaśnień.


   Biała Podlaska dnia 31.08.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.

 


 

Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

Scroll to Top