Nagroda Biznesowa BPIG – Edycja V – za 2016 r.

 

Bialskopodlaska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski pod Patronatem Honorowym

Marszałka Województwa Lubelskiego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie Nagroda Biznesowa BPIG Edycja V – za 2016 r.

w kategoriach:

  • Udany Start
  • Innowacyjna Firma
  • Lider Przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorca Roku.

W konkursie może uczestniczyć każde przedsiębiorstwo, bez zróżnicowania formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, spełniające następujące warunki:

  • jest zarejestrowane na terenie oddziaływania Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, czyli ośmiu powiatów województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego: dwóch bialskich (grodzkiego i ziemskiego), radzyńskiego, parczewskiego, włodawskiego, łosickiego, łukowskiego i siemiatyckiego lub jest członkiem BPIG,
  • prowadzi działalność gospodarczą nie krócej niż trzy lata, z wyjątkiem kategorii Udany Start,
  • nie posiada zaległości wobec organów skarbowych i ZUS (stosowne oświadczenie)
  • do 10 maja br. złoży w sekretariacie BPIG (Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c) wypełnioną kartę zgłoszeniową i oświadczenie (w załączeniu).
  • wyrazi zgodę na przeprowadzenie przez członków Kapituły wizytacji przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje pod nr. tel. 83 342-46-68.

Załączone dokumenty konkursu można pobrać również na stronie internetowej BPIG: www.bpig.pl

Partner Nagrody: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

 

 

Scroll to Top