Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury!

Na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r. , Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej  przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019. Rozpatrzono 13 wniosków. Wśród kandydatów były zespoły, instytucje oraz osoby indywidualne mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, a mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dóbr kultury. Po zasięgnięciu opinii komisji powołanej na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 236/2020 z dnia 20 maja 2020 r. postanowił nagrodzić następujące osoby i zespoły:

Pani Zuzanna Pikacz
Zespół „Pogodna Jesień”
Zespół Ludowy „Jutrzenka” z Kapelą ”Retro” z Rogoźnicy
Pan Andrzej Stępka
Zespół „Śpiewam bo lubię” z Łomaz
Zespół Śpiewaczy „Chodźta do Nos” ze Swór
Pani Dorota Kulicka
Pani Kinga Linkiewicz.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!!!

Uzasadnienie nagród:

Zuzanna Pykacz śpiewa od dziecka na wszystkich imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. Reprezentuje instytucję w konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, w których odnosi liczne sukcesy promując nasza gminę. Instruktorem prowadzącym jest Piotr Kulicki. Najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich lat:

I miejsce w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu 2019 r.
II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka w Lublinie, w dniu 25.09.2019 r.
I miejsce w Jubileuszowym XXV Konkursie Kolęd i Pastorałek (szczebel OGÓLNOPOLSKI)
w Ślemieniu, 27.01.2081 r.
II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej im. Michała Zielińskiego 14-15 stycznia 2018 r.
Laureat XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów, 19 listopad 2017r.

Zespół „Pogodna Jesień” obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Zespół działa przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie, a ich nauczycielem jest Pan Zdzisław Marczuk. Zespół debiutował w 1995 r. na Dożynkach Wojewódzkich i od tego czasu wniósł wiele pracy w zakresie promocji i animacji lokalnej kultury gminy Konstantynów. Przez 18 lat zespół wykonywał tradycyjne wieńce dożynkowe na dożynki powiatowe i za te osiągnięcia posiada nagrody i wyróżnienia. Członkowie, na potrzeby występów, wyszukali wiele pieśni ludowych, których część jest zrejestrowana i znajduje się w zbiorach Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Żeńska część zespołu przeszła dwa stopnie eliminacji  (powiatowy i wojewódzki) i wystąpiła dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w 2006 r. i 2012 r.

Zespół występował w wielu konkursach i przeglądach z różnym repertuarem: kolędniczym, maryjnym, religijnym, patriotycznym i ludowym zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Wszystko to jest udokumentowane na dyplomach i innych dokumentach, których w zbiorach GCK znajduje się ponad 200 sztuk. Zespół ma w swoim repertuarze ok. 100 kolęd mało znanych lub nieznanych oraz ok. 250 pieśni o różnej tematyce. W 2010 r. z okazji jubileuszu zespołu GCK wydało płytę z kolędami oraz w 2016 r. płytę pt. „Leć głosie po rosie…” wykonywanymi przez zespół Pogodna Jesień.

Członkowie zespołu pomogli w zebraniu materiałów do publikacji „Przeszłość dla przyszłości – bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa”, w której oprócz tradycyjnych potraw wigilijnych z terenu gminy Konstantynów jest także spisanych 7 obrzędów bożonarodzeniowych. Publikacja ta zyskała uznanie profesora Jana Adamowskiego z UMCS w Lublinie, który analizował zawarte w jej treści dotyczące obrzędów i wymienił ją w przypisach książki „Tam na Podlasiu II. Tradycje podlaskiej obrzędowości”, Lublin 2009.

Zespół ma duże zasługi w wyszukiwaniu dawnych pieśni i ich upowszechnianiu na różnych konkursach, przeglądach, lekcjach pokazowych dla uczniów, pogadankach dla Koła Regionalnego uczniów szkoły podstawowej. „Pogodna Jesień” ze szczególną pieczołowitością kultywuje tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i 27 razy wystąpiła w prezentacjach „Za kolędę dziękujemy”, które w Konstantynowie miały już 16 edycji o zasięgu powiatu bialskiego. W 2015 r. zespół pracuje nad materiałem do płyty z pieśniami ludowymi, która będzie wydana pod koniec roku. Pomimo, że członkom przybywa lat, to nadal doskonalą się w śpiewie, wyszukują dawne pieśni i ciągle wzbogacają swój repertuar.

Panie z zespołu wspaniale popularyzują dziedzictwo kulinarne gminy i powiatu bialskiego. Dzięki nim udało się ocalić od zapomnienia przepisy wydane w następujących publikacjach: „Przeszłość dla przyszłości” – bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa”, „Smaki Pogranicza”, „przySMAKI POGRANICZA”, „Księga smaków Lubelszczyzny”.

Poza działalnością muzyczną i kulinarną członkowie zespołu wykazują się ogromną pracą na rzecz lokalnej kultury i przyczyniają się do lepszej integracji społecznej pomagając przygotować: spotkania wigilijne, wiele stoisk z kulinariami na dożynki powiatowe i Dni Konstantynowa oraz przyjęcia delegacji zagranicznych z Francji i Macedonii. „Pogodna Jesień” bardzo chętnie uczestniczy w nagraniach spotów reklamujących gminę i kulturę w ogólnopolskich mediach. Zespół ”Pogodna Jesień” aktywnie pracuje na rzecz swojej gminy i powiatu bialskiego od 25 lat.

Zespół Ludowy „Jutrzenka” z kapelą „Retro” z Rogoźnicy powstał w 2005 r. i w bieżącym roku obchodzić będzie jubileusz 15-lecia. Od początku istnienia cechą charakterystyczną zespołu jest jego wielopokoleniowość. W dorobku artystycznym zespołu znajduje się wiele pieśni tradycyjnych, biesiadnych, kolęd. Zespół aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski i powiatu bialskiego. „Jutrzenka” ma na swoim koncie wyśpiewane nagrody: I miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej, I miejsce w konkursie powiatowym Pieśni Patriotycznej w Tucznej oraz I miejsce w konkursie „Złoty Kur” w Żdżarach. Zespół zajmuje czołowe miejsca w konkursach dożynkowych oraz w konkursach piosenki ludowej organizowanych dla zespołów działających przy GOK. Z zespołem „Jutrzenka” występuje kapela „Retro”, która koncertuje również przy okazji różnych festynów, jubileuszy, biesiad, uroczystości rodzinnych oraz spotkań seniorów i emerytów. Kapela „Retro” zawsze porywa słuchaczy grą na instrumentach, śpiewem i tradycyjną ludową nutą. W kalendarz uroczystości wpisał się „Przegląd Kolęd i Pastorałek” oraz „Niedziela z Folklorem”. Uroczystości organizowane są rokrocznie na przemian, przyciągają rzesze widzów oraz promują rodzinny folklor. Obecnie w zespole występuje 14 osób.

Pan Andrzej Stępka ponad 30 lat zajmuje się muzyką Południowego Podlasia  przyczyniając się do jej popularyzacji. Ocala od zapomnienia najwartościowsze i najbardziej ulotne dziedzictwo kulturowe wsi – muzykę i śpiew. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, jedną z nich jest Bialska nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej przyznana w 2006 r. za upowszechnianie folkloru i muzyki ludowej Podlasia oraz za umiejętność budzenia pasji i zamiłowania do tradycyjnej kultury regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Był założycielem i wieloletnim kierownikiem Podlaskiej Kapeli Ludowej z Białej Podlaskiej. Kapela ta przygotowywana merytorycznie przez Andrzeja Stępkę zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia w Polsce i poza granicami kraju. Obecnie, w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, prowadzi dwa zespoły śpiewacze w Styrzyńcu i Sworach, które od 15 lat, dzięki jego zaangażowaniu i ogromnej wiedzy, świetnie promują gminę i powiat.

Zespół „Śpiewam bo lubię” powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach, jesienią 2006 r. Pierwszym kierownikiem i organizatorem, a także autorem nazwy „Śpiewam bo lubię” był Grzegorz Kulicki. Pod jego dyrekcją zespół wykonywał utwory ludowe i biesiadne, a także pieśni patriotyczne i religijne opracowane przeważnie na chór dwu lub trzygłosowy. Obecnie repertuar i brzmienie „Śpiewam bo lubię” z powodzeniem można umieścić w kanonach zespołu biesiadnego i ludowego. Repertuar obejmuje ponad 100 utworów o różnym charakterze, od typowej biesiady po pieśni religijne i utwory patriotyczne. „Śpiewam bo lubię” uświetnia swoimi występami uroczystości i imprezy okolicznościowe przeważnie na terenie gminy Łomazy i powiatu bialskiego (między innymi kilkukrotnie występował podczas Powiatowego Sejmiku Kobiet). W 2016 r. zespół obchodził jubileusz 10-lecia wydając „jubileuszową” płytę.

Sukcesy zespołu:

2007 r. –  III miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Biesiadnej w Janowie Podlaskim
2009 r. – III miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej
2010 r. – wyróżnienie w X Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej
2011 r. – wyróżnienie w X Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej
– III miejsce w Powiatowym Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej „Dzielmy się niebem”
2012 r. – III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych
w Polubiczach
2014 r. – II miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej Bialskiego Festiwalu Sękaczy
2016 r. – III miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej Bialskiego Festiwalu Sękaczy
– I miejsce w XVI Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej
2018 r. – I miejsce w XVI Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej
2019 r. I miejsce w Konkursie Piosenki Biesiadnej w ramach Bialskiego Festiwalu Sękaczy
2020 r. – I miejsce w Powiatowym Noworocznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
Zespół „Śpiewam bo lubię” otrzymał także wiele wyróżnień reprezentując gminę na różnych przeglądach w powiecie bialskim.

Zespół Śpiewaczy „Chodźta do Nos” ze Swór powstał w listopadzie 2005 r. i w bieżącym roku obchodzi jubileusz 15-lecia działalności artystycznej. Skupia miłośników folkloru i wspólnego muzykowania ze Swór i okolic. Obecnie liczy 12 członków. Instruktorem zespołu jest Pan Andrzej Stępka – ceniony i doświadczony muzyk regionalista. Repertuar zespołu to przede wszystkim pieśni ludowe z regionu Południowego Podlasia, a także pieśni biesiadne, patriotyczne oraz religijne. Ma duże osiągnięcia w promocji Gminy i Powiatu Biała Podlaska. Wielokrotnie prezentował się przed szeroką publicznością podczas imprez lokalnych i regionalnych. Jest ambasadorem rodzimego folkloru, także poza granicami powiatu i województwa. Zespół brał udział między innymi: w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Tucznej, Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów w Polubiczach, w Łosickich Dniach Seniora i Jarmarku Michałowym w Białej Podlaskiej.

Działalność zespołu ma wpływ na integrację środowiska lokalnego. Członkowie zespołu zaangażowani są w działalność charytatywną i społeczną na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Cyklicznie uczestniczą w Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jako wolontariusze wspierają realizację projektów społeczno-kulturalnych oraz organizację imprez lokalnych. Poprzez spotkania i koncerty w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Biała Podlaska przyczyniają się do edukacji regionalnej młodego pokolenia

Pani Dorota Kulicka urodziła się w 1976 r.. Studia ukończyła na Wydziale Artystycznym UMCS w 2012 r. oraz na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w 2000 r. Od kilku lat zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. Malarstwem zajmuje się od 2012 r. Autorka 25 wystaw indywidualnych, udział w 35 wystawach zbiorowych i 24 pokonkursowych.

Nagrody:

2012 r. – I miejsce w konkursie „Zapachy życia” – Rybnik- Boguszowice
2016 r. – II nagroda w XIII Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli – Zamość 2016
Wyróżnienie honorowe – V Międzynarodowe Biennale Obrazu Quadro-Art. – Łódź 2016
Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego w XIV Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli

Wystawy indywidualne:
2013 r.  – „W drodze…”, Galeria Podlaska w Białej Podlaskiej
„Rozmowy”, kawiarnia artystyczna Kofi&Ti w Radzyniu Podlaskim
Wystawa malarska w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach
2014 r. – wystawa malarstwa w Galerii ES w Międzyrzecu Podlaskim
”Bieguny zdziwienia” w Galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej
Galeria ProWIZORIUM w Łukowie
2015 r.- „Cisza w dźwięku”, Galeria Inter Libros w bibliotece Miejskiej w Puławach
2016 r.- „Gry przedwstępne” – wystawa rysunku w Galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej
„Gry przedwstępne” – kawiarnia artystyczna Kofi&Ti w Radzyniu Podlaskim
Wystawa malarstwa w galerii „Na parterze” w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie
„Uprzedmiotowiony” – Galeria Centrum Kultury w Łęcznej
Wystawa malarstwa w Galerii „Oranżeria” w Radzyniu Podlaskim
Wystawa malarstwa w Parczewskim Domu Kultury
„Gry przedwstępne” – wystawa rysunku w Ostrowie Wielkopolskim
2017 r.- „Gry przedwstępne” – wystawa rysunku w ODK w Łęcznej
Wystawa indywidualna „Gry przedwstępne & Kompilacje” w galerii Oranżeria w Radzyniu Podlaskim (rysunek i szkło artystyczne)
Wystawa indywidualna rysunku i malarstwa w galerii ES w Międzyrzecu Podlaskim
2018 r.- „Gry przedwstępne” – wystawa rysunku w Parczewskim Domu Kultury
„Antykomplement” – wystawa malarstwa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie
„Struktury (nie)pejzażu” – wystawa malarstwa w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach
„Lekki stan skupienia” – wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie
Wystawa „Stopy” w galerii Oranżeria w Radzyniu Podlaskim
2019 r.- „Wstęp wolny” – wystawa rysunku i malarstwa w galerii Nova ChBP w Chełmie
Wystawa malarstwa Kulicka/Grabowska/Szczerbicki w galerii ES w Międzyrzecu Podlaskim
„Wstęp wolny” – wystawa malarstwa w LSM Lublin
2020 r.- „Wstęp wolny” –wystawa malarstwa w galerii Podlaskiej w Białej Podlaskiej

Dzieła Pani Kulickiej były również prezentowane w ponad 35. wystawach zbiorowych oraz ponad 20. wystawach pokonkursowych.

Pani Kinga Linkiewicz, wokalistka, jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach. Kształciła się muzycznie przez kilka lat w studio wokalnym Brevis pod skrzydłami Pana Krzysztofa Olesiejuka. Teraz jednak postanowiła podnieść sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Od niedawna uczęszcza na prywatne lekcje śpiewu do wspaniałej piosenkarki Moniki Urlik w Warszawie. Jeździ na warsztaty wokalne Just cover it w Warszawie. Miała już okazję współpracować między innymi z Elżbietą Zapendowską, Natalią Niemen, Danutą Błażejczyk, Kamy Jamys, Melanie Charlesis, Dorotą Miśkiewicz, Jakubem Jurzykiem i z wieloma innymi gwiazdami. Jest laureatką kilkunastu konkursów na szczeblu nie tylko powiatowym czy wojewódzkim, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym. Jej ostatnim osiągnięciem jest drugie miejsce w międzynarodowym festiwalu „Podlaska nuta”. Młoda wokalistka w ubiegłe wakacje od 16 do 23 sierpnia reprezentowała Polskę na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My XXI WIEK” w Bułgarii w Słonecznym Brzegu, na którym zajęła I miejsce i dostała nagrodę za najlepiej zaśpiewany hit światowy. Kinga otrzymała w 2020 r. Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego z zakresu kultury za dotychczasowy dorobek artystyczny. W tym roku w dniach 27 czerwca – 3 lipca miała po raz drugi reprezentować Polskę na zagranicznym festiwalu pn. Międzynarodowy Festiwal Sztuki „MAGIA ITALIANA” w Rimini we Włoszech. Festiwal nie odbędzie się ze względu
na panującą pandemię.

 

 

 

Scroll to Top