Nieodpłatna pomoc prawna – od 16.03.2020 r. udzielanie porad wyłącznie na odległość

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuje, że na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), oraz Zarządzenia Starosty Bialskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnych porad obywatelskich, w związku z zagrożeniem epidemicznym, od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne porady obywatelskie na obszarze Powiatu Bialskiego będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Porada odbędzie się po przesłaniu na adres e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
wypełnionego, załączonego niżej oświadczenia (skan lub zdjęcie). Ponadto należy wskazać nr telefonu lub e-mail do kontaktu z prawnikiem.
Następnie z beneficjentem skontaktuje się prawnik, celem udzielenia porady.
Scroll to Top