Nieodpłatna pomoc prawna – poszerzenie zakresu porad

Logo powiatu

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej informuję, że w związku z nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) zakres nieodpłatnej pomocy prawnej objął także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Scroll to Top